e-mykel

Archive for April, 2011|Monthly archive page

RH Bill & Sexuality Education

In Issues| Isyu, Opinion | Opinyon, Videos | Bidyo on April 2, 2011 at 1:28 am

HINGGIL SA COMPREHENSIVE REPRODUCTIVE HEALTH BILL.

 

Nagsagawa ang UP Diliman University Health Service (UHS) sa pakikipagtulungan sa UP Diliman Gender Office (DGO) at Gabriela Women’s Party (GWP) ng forum na “Comprehensive Reproductive Health Bill Action Forum” sa Conference Room ng UPS, UP Diliman noong Marso 18, 2011. Nagsalita si Ma’am Ger ng Gabriela at si Rep. Emi De Jesus ng GWP. Salamat kina Tita Connie, Ness at Prop. Marion Tan, direktor ng DGO, para sa imbitasyon. Nagsilbi bilang dalawa sa limang reaktor si Prop. Mykel Andrada, Presidente ng All UP Academic Employees Union-Diliman Chapter, at si Gng. Shirley Cabrera ng Gender Committee ng All UP Workers Union, kasama si College of Home Economics (CHE) Dean Mayo, ang head ng Gender Desk ng UPHS, at si Vice Chancellor for Student Affairs Dr. Elizabeth Enriquez.

Bidyong kuha ni Lisa Marie Clemente ng All UP Workers Alliance.

Advertisements

SIPON

In Poetry | Tula on April 1, 2011 at 3:48 pm

Sipon

Mykel Andrada

 

Bukas raw ay magtataas na naman ng presyo

ang langis. Dumaloy ang masaganang

sipon mula sa kanang kuweba ng aking ilong.

Ipinampunas ko ang kamisetang

may mukha ni Superman.

Kumapit ang ilang natirang lagkit

sa aking kaliwang hintuturo’t hinlalaki.

Piningot ko ang sariling ilong

at dahan-dahang suminga para bumulwak

ang naimbudong hangin sa aking mga tainga.

Humikab ako at narinig kong lumabas

mula sa mga tarangkahan kong labi

ang urong-sulong na hilik ng madaling araw,

ang paghaharutan ng mga pusa,

ang namamaos na tilaok ng tandang,

ang garalgal ng konstruksyon ng condo,

ang nangangasong sipol ng takore,

ang nagmumumog na makina

ng mga jeep, bus at iba pang sasakyan.

Hindi pa naiuutot ng aking mga tainga

ang lahat ng bigat ng hangin sa likod

ng aking noo. Lumabas ako ng bahay

at pinausukan ng nikotina ang nagmamadaling

langit: sing-itim ng gasolina ang mga ulap,

minamantsahan ang mayabang

at naninilaw na buwan.

Humatsing ako na parang sunud-sunod

na busina ng nagmamartsang trapik

sa kalsada.

 

 

Iba, QC. March 29, 2011. 3:57am.

 

ELBI

In Poetry | Tula on April 1, 2011 at 3:40 pm

Elbi

Mykel Andrada

 

Isinisingit kita sa pagitan ng pagsusulat

Ng mga bagay na mahalaga sa akin

Tulad ng papel para sa klase,

Polyeto para sa kampanya natin,

Tugon sa mga tanong ng estudyante,

O mga tala ng huling pulong na lihim.

May mga lihim akong nagsusumiksik

Para magpailandang at lumaya:

Isang bungkos ng mga salitang

Pinagigitnaan ng mga espasyo

At mga blangko at iba pang uri ng damdaming

Tila mataas na bundok na masukal sa halaman

O banga sa sementadong isaw na daan,

O maikling tulay na minsa’y kailangang pangilagan

Dahil sa mga kuwento ng humahabang kababalaghan;

O mga sandali ng pagbisita sa lumang kahoy na tahanan,

O mga bubuyog na lumalapit sa ilaw

At gagambang tumatahi ng bahay

At ginagawang mga posteng kapitan

Ang kisame at ang kaliwa kong kamay.

Tila rin tuko na nagsumuot sa gubat

Ng mga gamit na pansamantalang pinahalukipkip

Sa dalawang sulok ng salas.

Isinisingit kita sa pagitan ng pagsusulat

Ng mga bagay na mas mahalaga sa akin

At saka ko lamang mapapansin

Na itong kisameng pinaglalagian

Ng mga agiw, pako, at pundidong mga ilaw

Ay lumilikha ng napakarami mong mukha,

Lumalapit sa aking mga pisngi at labi,

Habang ako naman ay napapipinid.

 

 

UPLB Forestry. 4:52pm. March 27, 2011.