e-mykel

Archive for October, 2008|Monthly archive page

Nominate Dr. Judy M. Taguiwalo, PhD for 2009 U.P. Faculty Regent from October 21-24, 2008

In Issues| Isyu on October 21, 2008 at 8:46 pm

Please nominate DR. JUDY M. TAGUIWALO for 2009 U.P. Faculty Regent. First Round of Nomination is from October 21 to 24, 2008. Below are her credentials, nomination form and the 2009 U.P. Faculty Regent Selection Schedule. Email friendsofjudytaguiwalo@gmail.com.

NOMINATION FORM 4 JUDY M. TAGUIWALO
CREDENTIALS JUDY M. TAGUIWALO

Who can nominate (and eventually vote) for Dr. Judy M. Taguiwalo as 2009 U.P. Faculty Regent? — from INSTRUCTORS up

Her impressive and respectable credentials as an academic and a public leader make

Dr. JUDY M. TAGUIWALO

the best person to be nominated (and selected) as 2009 U.P. Faculty Regent:

Professor, Department of Women and Development Studies, College of Social
Work and Community Development, University of the Philippines, Diliman

Degrees:
Ph.D. Philippine Studies, CSSP, U.P. Diliman
M.A. in Public Administration, Carleton University, Ottawa, Canada
B.S. in Social Work (cum laude), University of the Philippines, Diliman

No. of years in service as faculty in U.P.:
17 years (including three years as lecturer)

Important Positions Occupied in U.P.:
• Chair, U.P. Diliman University Council Committee on Faculty Development, Conduct and Welfare (January 2004-present); The committee successfully worked for amending the BOR-approved policy for U.P. Diliman on “up or out” for Instructors and “in or out” for temporary Assistant and Associate Professors, removing the original lifetime ban on rehiring of those who were not able to complete the requirements for promotion to Assistant Professor (for Instructors) or for tenure (for Assistant Professors and Associate Professors).

• Member, U.P. Diliman University Council Committee on University Governance (January 2008-present)

• Member, U.P. Diliman University Council Committee on National Programs and Policies (January 2001-January 2004)

• Chair, Department of Women and Development Studies, College of Social Work and Community Development, University of the Philippines, Diliman (2000-2002)

• Director, Research and Extension for Development Office (REDO), College of Social Work and Community Development, University of the Philippines, Diliman (June 2004-May 2006)

• Chair, Academic Union Panel, Collective Negotiation Agreement (CNA) between the U.P. Administration and the All U.P. Academic Employees Union (2007-present)

• Founding National President, All U.P. Academic Employees Union; The union of the rank-and-file faculty and REPS of U.P. has actively worked for the welfare of the academic staff. Among the gains were the P20,000 centennial bonus, ensuring the 10% salary increase for UP employees and the grant of the P1,500 rice subsidy.

• National Vice President for Faculty, All U.P. Academic Employees Union (2008-present)

• Convenor, U.P.-Wide Democratization Movement 2 (U.P. Widem 2) which actively lobbied the Congress and the Senate for the democratization of U.P. governance and for safeguards against commercialization and corporatization of U.P.

* * * *

2009 Faculty Regent Selection Schedules

First Round of Nomination: October 21-24, 2008

Who can nominate (and eventually vote) for Dr. Judy M. Taguiwalo as 2009 U.P. Faculty Regent? — from INSTRUCTORS up

Names of all nominees and total number of votes shall be submitted by CUs to the OVPAA on October 25, 2008

Office of the President shall determine the top 5 nominees. Will be asked to submit their CV, proposed plan for faculty welfare and their understanding of the role of the OFR in the current context of the university on or before November 3

OVPAA will provide CUs with copies of the CVs and plan on November 5

During the second and final round of nomination, only one nominee shall be chosen by each faculty

The schedule for the second and final round of nomination shall be determined by each CU

The results of the second and final round of nomination shall be submitted to the OVPAA on or before November 22.

Check out the following sites for updates on Dr. Judy M. Taguiwalo and the 2009 U.P. Faculty Regent Nomination and Selection:

NOMINATE JUDY M. TAGUIWALO FOR 2009 U.P. FACULTY REGENT
JUDY TAGUIWALO 4 FACULTY REGENT

Advertisements

Walang Iwanan sa Bayan ni Juan: Kahirapan at CSR

In Opinion | Opinyon on October 15, 2008 at 12:53 am
http://blogactionday2008.bloggerskapihan.com

Manindigan Laban sa Kahirapan

Timely ang publicity stint ng ABS-CBN para sa pinakamayayamang burgesya kumprador (BurKom) at panginoong maylupa (PML) sa Oktubre 12, 2008 na “dokumentaryong” WALANG IWANAN. Timely dahil ang proyektong ito ay tungkol sa pag-asenso at pagkakaroon ng monopolyo ng pinakamayayaman ng isang porsiyento ng nasa tuktok ng kapangyarihan at kayamanan sa Pilipinas. Gokongwei. Henry Sy. Lucio Tan. Reyes. Pangilinan. Zobel. Ayala. At iba pa. Lopez. Ang pinakamalalaking gahaman ng bansa ang mga bida sa “reality television” na ito. Mayorya ng mga kuwento ay naratibo ng pag-ahon mula sa kahirapan at pagkatanghal bilang pinakamakakapangyarihang pamilya sa bansa. At dahil naranasan ng mga kapitalistang ito kung paano ang maghirap, diumano’y di lamang nakasentro ang kanilang pamamayagpag sa larangan ng ekonomiya sa kasalukuyan, kundi nakatuon rin ang kanilang mga palad sa kawanggawa — sa pamamagitan ng tinatawag na Corporate Social Responsibility.

Itong corporate social responsibility o CSR ang higit pang nagpapayaman sa mga may monopolyo. Tax exemption o tax discount ang kongkretong reward na ito. Bagama’t totoong mayroong nabibiyayaan ang CSR, mas marami pa rin ang hindi. Sa katunayan, ang mga nabibiyayaan ay nagiging bahagi rin ng kultural na kapital ng mga korporasyon, at likewise, ay nagiging bahagi rin ng sentral na produktong ibinebenta ng mga korporasyon.

Sa aking mga klase sa U.P., lagi kong pinapatingkad ang usapin hinggil sa tunggalian ng mga uri. Conflict, sa historico-materialist na perspective, ang nagpapagalaw ng mundo, ang lumilikha ng kasaysayan. Ang pananaig ng isang panig laban sa iba pang panig ang magtatakda ng pagbabago sa kasaysayan. Walang development, kung walang conflict. Ang lahat ng kasaysayan ay kasaysayan ng mga tunggalian ng uri. Sa Pilipinas, ang pinagsanib na uring panlipunan ng mga panginoong maylupa at burgesya komprador ang siyang nagdodomina. Isang porsiyento lamang ng buong populasyon ng bansa ang pinagsanib na bilang ng mga BurKom at PML.

Ang tanging paraan para wakasan ang kahirapan ay ang magkaroon ng tunay na pagbabago sa pampulitika, pang-ekonomiya at pangkulturang sistema ng buong bansa. Mawawakasan lamang ang kahirapan kung matutukoy at lalabanan ang tunay na mga ugat nito: Imperyalismo, Katutubong Pyudalismo at Burukrata Kapitalismo.