e-mykel

Archive for November, 2012|Monthly archive page

Landas ng Louschan (Salin ng Louschan Pass ni Mao Zedong)

In Poetry | Tula, Salin | Translation on November 30, 2012 at 2:46 am

Landas ng Louschan (1935)

ni Mao Zedong / Salin ni Mykel Andrada

Hambog ang haplit ng habagat,

Nananaghoy ang mga ligaw na gansa

Sa limlim ng natutuod na buwan ng umaga.

Sa malamig na titig ng matang-langit,

Kumakalatok ang mga kamaong-kuko ng kabayo,

Ang mga tambuli’y humihibik.

Ipinagpapalo ng halaghag

Na itong magahum na landas

Ay pader na bakal.

Ngunit narito’t hindi napapagal ang aming mga hakbang,

Ngayo’y tinatahak ang taluktok ng daang mayabang.

Ang tugatog ay tinatalunton ng aming mga talampakan,

Ang lagislis ng burol ay umaalong bughaw na dagat,

Ang lumulubog na araw ay dugong di mapatahan.

Natapos isalin noong Nobyembre 30, 2012. 2:39nu. Iba.

Texto sa Ingles na pinaghalawan: http://en.wikipedia.org/wiki/Loushan_Pass

Advertisements