e-mykel

FBI: Ang Paglilihis ng Burgis, Elitista, at Reaksyonaryong Mass Media

In Uncategorized on February 13, 2014 at 3:07 am

Mga sagot sa mga katanungan ni Elijah Felice Rosales ng Ang Pahayagang Plaridel ng De La Salle University na ipinadala sa Facebook noong Pebrero 7, 2014. Nasagutan noong Pebrero 13, 2014:

 

1. Bakit mas tinatangkilik ng masa ang mga kontrobersyang walang kahalagahan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay?

Kailangang linawin na hindi ang masa ang may kasalanan sa pagtangkilik ng mga kontrobersyang tila walang kabuluhan sa araw-araw na buhay. Kung mapapansin, hindi ang masa ang pumipili ng mga isyu o usapin na pinatatampok sa diyaryo, radyo, telebisyon, internet, social networking sites, at iba pang midya. Kung sino ang mga may-ari, editor, reporter, at siyempre ang kapangyarihan ng gobyerno para mang-impluwensiya, ang silang nagdidikta ng lalamanin ng mass media. At ito ang isinusubo sa mga tao. Halimbawa, tuwing mayroong mahahalagang usapin tulad ng nakaambang pagtaas ng presyo ng langis at kuryente, at tumataas na tantos ng kahirapan at pagsasamantalang pang-ekonomiya at pampolitika sa bansa, magkakaroon ng “diversionary tactics” ang Malakanyang at ang ABS-CBN (bilang pribadong instrumentong pangmidya ng gobyernong Aquino) tulad ng pagpapatampok ng lovelife ni Benigno S. Aquino III at ng iba pang maliliit na usaping pinalalaki. Tinatangkilik ito ng masa dahil ito lamang ang isinusubo ng mass media sa mamamayan.

Bukod rito, kailangang huwag nating ipagkamali na ang simpleng pang-araw-araw na huntahan o talakayan ng mamamayan hinggil sa mga “tsismis” ay kanilang kahinaan nang buong-buo. Dapat mabatid na ang tsismis ay isang uri ng komunikasyon – at ang tsismis ay isang sosyo-politikal na penomenon. Maaari itong maging lunsaran ng mga ideya, kuro-kuro, panig at posisyon ng mamamayan tulad ng pampublikong opinyon – labas sa nais likhain ng estado at ng mga korporasyong pangmidya. Noon ngang panahong dinodomina ng mga kolonisador na Kastila ang mga Pilipino, ang tsismis at huntahan ay naging epektibong instrumento – sa tradisyong oral – upang magpaabot ng mga mensahe ng rebolusyon ng Katipunan at mamamayan. Ang mga polyeto ng Katipunan na hindi umaabot sa mamamayan ay pasalindilang napaaabot sa kalakhan ng mamamayan.

 

2. Malaki ba ang epekto ng midya sa paglilihis ng atensyon ng taumbayan sa mga napapanahong isyung-panlipunan?

Tandaan na ang mass media sa bansa ay hindi pag-aari ng masa. Ito’y pag-aari ng malalaking kapitalistang pamilya, ng malalaking korporasyong nakikipagkasundo sa mga dayuhang entidad at negosyo, at ng mismong gobyerno ng bansa. Bagama’t may mga alternatibong media, tulad ng mga community radio, community newspaper, progressive websites at social media sites na napaglulunsaran ng mga tunay na isyung panlipunan, ang kalakhan ng mass media ay pinatatakbo lamang ng iilan. Kung kaya ang paglilihis ng atensyon ng taumbayan ay masasabing naitatawid ng burgis at elitista at reaksyonaryong mass media. Ginagawa nila ito sa pinakasimple at pinakakomplikadong pamamaraan:

Una, sa pamamagitan ng mga patalastas o paid advertisements. Tulad nang ginawa ng Meralco nito lamang nagdaang buwan at hanggang sa kasalukuyan – dahil tumatabo ng protesta ang pagnanais ng Meralco na igiit ang hindi-makataong pagtataas ng presyo ng kuryente, nagsagawa ng samu’t saring petisyon at pagkilos ang mga organisadong kilusan at mamamayan laban sa mga panlilinlang na ito. Naglabas ng mahabang patalastas sa telebisyon ang Meralco upang takutin at linlangin ang mamamayan. Na hindi naman naging epektibo sa pangkabuuan.

Ikalawa, sa pamamagitan ng pagkomisyon sa mga istasyon, editor, reporter at manunulat ng burgis, elitista at reaksyonaryong midya na bigyang-pokus ang ibang usapin, tulad ng iskandal ni Wally Bayola, ng sensationalized na pagbabalita hinggil sa kaso nina Vhong Navarro at Deniece, at ng iba pang usapin, na bagama’t lehitimong pag-usapan ay kapansin-pansin na labis, sobra ang iniuukol na airtime.

Ikatlo, sa pamamagitan ng mga programa sa telebisyon at radyo, at mga gimik sa iba pang mass media, na inihihiwalay ang mamamayan sa reyalidad. Nilulunod ng mga korporasyon at ng gobyerno, sa pamamagitan ng mass media, ang mamamayan ng mga palabas at balitang puro tungkol sa kasiyahan, pagkain, pinakabagong fashion at gadgets, K-pop, burgis na buhay na ginagawang ideyal at reyalidad, tulad ng buhay ng mga artista, ni Kris Aquino, mga teleserye, Korenovela atbp. na hindi sumasalamin sa buhay at pakikibaka ng mamamayan.

Ito yung tinatawag na metapisika ng mass media – ang magtuon sa fantasya at ideyal upang ihiwalay ang mamayan sa reyalidad ng pakikibaka. Nagtutuon ang mga palabas at programa sa indibidwal at ethos ng kapitalismo, sa halip na palakasin ang kolektibong nosyon ng buhay. Sa halip na siyentipikong ipaliwanag ang mga isyung panlipunan, ginagawa lamang itong balitang ibinebenta, pinagtatawanan, o di kaya’y tatalakayin nang bahagya ngunit isasantabi sa pangkabuuan. Metaphysics is failure to explain reality – at ito ang kinakasangkapan upang gawing indibidwalista ang mamamayan, sa halip na makiisa at magtiwala sa kolektibong pagkilos.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: