e-mykel

Kilay

In Poetry | Tula on April 14, 2010 at 3:53 am

KILAY

Mykel Andrada

Tumutulay ka sa aking mga kilay. Nagpapaakyat-panaog ka sa mga hagdan ng aking noo. Hindi mapakali sa pagkislot ang aking mga kilay, parang mga tutubing kalabaw na namamastol sa mga damong ligaw sa tabi ng kanal noong ating kabataan.

Naglalambitin ka sa aking mga kilay. Nagpapadausdos ka sa mabubuhok na mga padulasan ng aking noo. Hindi mapakali sa pagkislot ang mga kilay, parang mga tutubing karayom na nagbabalatkayong pumpon ng maninipis na pananggalang-damo ng mga bulaklak na ligaw sa tabi ng kanal noong ating kabataan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: