e-mykel

Puyo

In Poetry | Tula on April 12, 2010 at 12:43 pm

PUYO

Mykel Andrada

Nag-uunahang dumampi sa ating mga bumbunan ang mga kamay na likidong-liwanag. Manaka-naka itong hinaharangan ng pulang bandilang kanina mo pa bitbit. Sinasalimpad ng hangin ang bandila: makapal na dilang lumalagatok, nilalawayan ang mga pisngi ng langit.

Paghapon natin sa may liwasan, yumuko ka’t ipinangsapin mo sa sahig ang pulang bandila. Naging talon ng tubig ang mga hibla ng iyong buhok, dumaloy patungo sa lambak na iyong noo, sa talampas na iyong ilong, sa mga ilog na iyong mga mata, sa mga pampang na iyong magkapisang labi.

Inupuan mo ang malalaking dilaw na mga titik na L at F. Tagibang ang iyong pagkakaupo dahil sa kapal ng mga mumurahing papel na tigib ng mga letra, salita, pangungusap, tandang padamdam, at iba pang inianak na mga titik at guhit ng panahon.
Tiklado ang iyong tagiliran: tinipa ko ito at agad kang kumislot na parang pusang pinitikan ng buntot. Inginuso ko ang iyong likuran. Tumingkayad ka at sumilip ang puting telang nakakubli; ang puting nagkukubli; ang puting telang nagkubli; ang puting telang tagakubli. Agarang sinaklot ng iyong kaliwang palad ang mga papel.

Hindi ka na nag-atubiling tumayo nang tuluyan, itinuwid mo ang nakahukot na balikat. Naging talon ng tela ang iyong saplot na may disenyong “Free the 43!”, ikinubli ang sumusungaw na mga hibla sa likod ng puting telang nakakubli, nagkukubli, nagkubli, tagakubli. Ikinubli ang mahaba’t makapal na ahas na nakapulupot sa balakang ng iyong pantalon.

Lumakad ka’t huminto’t lumakad at nakipagdaupan ng palad at ipinamahagi ang mga papel. Nakakuyom na ang kaliwang kamay mo pagbalik mo sa hinimpilang bandila. Tinuhuran mo ang malaking dilaw na titik S. At doon ko lang napansin na mayroong kang kambal na alimpuyo sa iyong bumbunan, hinahawan ang landas at direksyon ng mga hibla ng iyong buhok; hinihigit-pinawawalan, binibitiwan-kinakabig at dinadakip-pinalalaya ako tungo sa mga sentro de grabedad nitong naghihilahang mga puwersa ng tinatsulok na mundo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: