e-mykel

Gulugod

In Poetry | Tula on April 12, 2010 at 5:07 pm

Gulugod

Mykel Andrada

Sa paglalaro ng luksong baka, kailangang matibay ang gulugod. Laluna ngayong malalaki na tayo at ang bigat ng mundo’y dumagdag na sa timbang ng ating katawang-lupa-tubig.

Tulad nang dati, tatlong bagay lamang ang puwedeng lalangin sa mga kamay tuwing pumipili ng taya: bato, papel at gunting.

Bato, papel at gunting, sabihin ninyo sa akin, sino sa inyo ang dapat kong piliin? Nilamukos ng papel ang bato.

Bato, papel at gunting, sabihin ninyo sa akin, sino sa inyo ang hinirang ng aking kalaban at kaibigan? Pinaduwal ng bato ang gunting.

Bato, papel at gunting, sabihin ninyo sa akin, bakit ngayong malaki na kami, ako’y balagong pa rin? Pinilasan ng gunting ang papel.

Sa bawat lukso mo, dumodoble ang bigat at sakop ng lapat ng mga palad mo sa aking likuran. Namememorya na ng aking likuran ang haba ng iyong mga daliri, ang pitik ng pulso sa iyong pagdantay-lipad, ang pagpapakawala mo ng hininga sa tuwing magsasanga ang iyong mga binti upang laktawan akong balagong-talo.

Unti-unti namang umigkas ang aking murang buntot, nanigas ang aking gulugod, nangalisag ang mga balahibo, nanuko ang balikat. Nag-unahan ang mga pakiwari sa lahat ng lagusan ng mga braso, kamay, hita, binti, at paa. Nagkarera ang mga hinuha sa mga lansangan sa magkabilang gilid ng aking gulugod, paakyat sa batok, nanahan sa dulo ng mga balahibo, hanggang sa naging pulahan ang aking mga tainga.

Sa mga pakiwari’t hinuhang ipinailandang ng paglapat ng iyong mga palad sa aking likod, nayanig ang aking mga tuhod, tumuping parang eroplanong papel, nagpalaot sa dagat ng hangin.

Nabuwal ako’t sumadsad ka sa akin. Ang mga braso’t binti mo’y parang katawan ng paborito kong damit na lumatag sa akin. Lihim akong nagpadungaw ng ngiti habang inaalala na sa luksong baka nga pala, kailangan ring matibay ang tuhod.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: